main logo

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16154
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 17 wythnos Mae’n cael ei gynnal ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener o 9.30pm tan 12.30pm. Gallwch ddod y naill ddiwrnod neu’r llall bob wythnos yn ôl eich dewis.Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
21 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
30 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’n addas ar gyfer goruchwylwyr, rheolwyr, cynrychiolwyr diogelwch a’r rhai sy’n dymuno bod yn weithwyr diogelwch proffesiynol.

Mae’r Uned hon, sy’n rhan o’r cymhwyster Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH llawn, yn safon lefel 3, h.y. Lefel Safon Uwch, ac mae’n rhoi dealltwriaeth eang o reoli iechyd a diogelwch yn y gwaith.

Cynnwys maes llafur Uned NG1.

Elfen 1: Pam ddylen ni reoli iechyd a diogelwch yn y gweithle.
Elfen 2: Sut mae systemau rheoli iechyd a diogelwch yn gweithio a chael cip arnyn nhw.
Elfen 3: Rheoli risg - deall pobl a phrosesau.
Elfen 4: Monitro a mesur iechyd a diogelwch.
Ar ddiwedd yr uned hon, bydd ymgeiswyr yn cwblhau arholiad ysgrifenedig 2 awr.
Does dim gofynion mynediad ffurfiol ond bydd profiad yn y gweithle o gymorth gan fod hwn yn gymhwyster proffesiynol.
Diploma Genedlaethol NEBOSH Lefel 6.
Tystysgrif Lefel 3 NEBOSH mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risgiau
Tystysgrif Lefel 3 NEBOSH mewn Adeiladu.
Tystysgrif Lefel 3 NEBOSH Amgylcheddol.
Tystysgrif Lefel 3 NEBOSH mewn Iechyd a Llesiant.
£547.50

Cysylltwch â Choleg Cambria ar 01978 267421 neu anfonwch e-bost at steve.mason@cambria.ac.uk I gael dyddiadau’r cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?