Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16059
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 3 Diwrnod. Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
08 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
09 Mar 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â holl ofynion dan y cod ymarfer cymeradwyedig ar gyfer Cymorth Cyntaf yn y gwaith, a gall deiliaid y dystysgrif fel Cymorthyddion Cyntaf yn unol â’r Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981. Mae’r cwrs yn cynnwys:

*Damweiniau a salwch
*Adfywio
*Anymwybyddiaeth
*Problemau â’r llwybr anadlu ac anadlu
*Problemau cylchrediad y gwaed
*Clwyfau a gwaedu
*Achosion o wenwyno, llosgi a sgaldio
*Anafiadau i’r esgyrn, y cyhyrau a’r cymalau
*Effeithiau gwres ac oerni
*Ffitiau, epilepsi a diabetes
*Materion iechyd a diogelwch eraill
Asesu sesiynau theori ac ymarferol, a phapur cwestiynau aml-ddewis.
Yn ddelfrydol, dylech fod yn gymhorthydd cymorth cyntaf enwebedig yn y gweithle neu rywun sydd â diddordeb mawr mewn cwblhau hyfforddiant cynhwysfawr mewn cymorth cyntaf.
Argymhellir yn gryf fod y rheiny sydd wedi cwblhau’r cyrsiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith 1 diwrnod a 3 diwrnod yn cwblhau cwrs gloywi 3 awr bob 12 mis – ac yna cwblhau’r hyfforddiant llawn ail-ardystio ar ôl tair blynedd.
£250 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost