Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16051
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 3 awr. I gael dyddiadau’r cwrs, ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
15 Feb 2023
Dyddiad Gorffen
15 Feb 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cwrs 3 awr ar-lein i ymgeiswyr gyda thystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu Gymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith ei ddilyn i ddiweddaru eu gwybodaeth a’r sgiliau ymarferol a enillwyd gyda’u cymhwyster gwreiddiol.

Bydd ymgeiswyr yn gallu diweddaru eu gwybodaeth a’u sgiliau ymarferol.

Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant bydd yr ymgeiswyr wedi diweddaru:
* Eu dealltwriaeth beth yw swyddogaeth cynorthwyydd cyntaf, gan gynnwys pwysigrwydd cofnodi digwyddiadau, defnyddio offer sydd ar gael a phwysigrwydd atal traws-heintio.
* Asesu’r sefyllfa a gweithredu’n ddiogel, ar unwaith ac yn effeithiol
* Trin claf anymwybodol
* Rhoi CPR
* Ymdrin â chlaf sy’n tagu
* Ymdrin â chlwyfau, gwaedu a sioc
* Ymdrin â mân anafiadau
Asesu’n barhaus trwy gydol y cwrs ac asesu’r sgiliau ymarferol.
Mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr Dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu Dystysgrif Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith gyfredol.
Parhau i ddiweddaru eich tystysgrif bob blwyddyn nes y bydd angen Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu Dystysgrif Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith newydd.
£75, sy’n cynnwys holl lawlyfrau’r cwrs a ffi’r cwrs
neu £500 am gwrs hyd at 10 o bobl.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost