main logo

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - Diweddariad Blynyddol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA16001
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Minimum 3 hours. For course dates please contact Coleg Cambria on 0300 30 30 006 or email employers@cambria.ac.uk
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
04 Oct 2023
Dyddiad Gorffen
04 Oct 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cwrs 3 awr i ymgeiswyr sydd eisoes yn meddu ar Dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu Gymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith, er mwyn iddynt ddiweddaru’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol a enillwyd wrth gwblhau’r cymhwyster gwreiddiol.

Bydd ymgeiswyr yn diweddaru gwybodaeth a sgiliau ymarferol.

Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant, bydd yr ymgeisydd wedi diweddaru’r canlynol:
* Deall dyletswydd y person cymorth cyntaf gan gynnwys pwysigrwydd cofnodi digwyddiadau, defnyddio’r cyfarpar sydd ar gael a phwysigrwydd atal croes-heintio.
* Asesu’r sefyllfa ac ymddwyn yn ddiogel, ar unwaith ac yn effeithiol
* Ymdrin ag unigolyn anymwybodol
* Rhoi CPR gan gynnwys defnyddio AED
* Ymdrin ag unigolyn sy’n tagu
* Ymdrin â chlwyfau, gwaedu a sioc
* Ymdrin â man anafiadau

Mae modiwl hyfforddiant ychwanegol ar gyfer delio â gwaedu catastroffig.
Asesiad parhaus trwy gydol y cwrs ac asesiadau sgiliau ymarferol.
Rhaid bod gan ymgeiswyr dystysgrif bresennol mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu Gymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith.
Parhau â’r Diweddariadau Blynyddol tan fod angen ail-dystio’r cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gwaith neu Gymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith.
£80 mae hyn yn cynnwys yr holl lawlyfrau cwrs.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?