Cwrs Diweddaru IOSH Rheoli'n Ddiogel

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15967
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser,
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
24 May 2023
Dyddiad Gorffen
24 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Cwrs Gloywi Rheoli’n Ddiogel yn cynnwys;

- Asesu risgiau
- Rheoli risgiau
- Deall cyfrifoldebau
- Deall peryglon
- Archwilio i ddigwyddiadau
- Mesur perfformiad
Ar ddiwedd y cwrs bydd ymgeiswyr yn sefyll arholiad theori 30 munud
Cyfleoedd Dilyniant:

Tystysgrif NEBOSH mewn Adeiladu
Tystysgrif NEBOSH mewn Rheoli’r Amgylchedd
Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risgiau
Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost