main logo

Lefel 2 Chwaraeon

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01505
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.
Adran
Chwaraeon a Ffitrwydd
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Un ar ddeg o unedau galwedigaethol gweithgareddau chwaraeon, ffitrwydd ac awyr agored.

1) Ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff
2) Perfformiad chwaraeon ymarferol
3) Perfformiad y meddwl a chwaraeon
4) Y perfformiwr chwaraeon ar waith
5) Gweithgareddau chwaraeon blaenllaw
6) Anatomi a Ffisioleg
7) Ffordd o fyw a llesiant
8) Anaf a’r perfformiwr chwaraeon
9) Cynnal digwyddiad chwaraeon
10) Y diwydiant chwaraeon a hamdden heini
11) Profiad o alldeithiau

Mae'n ofynnol ailsefyll unrhyw gymhwyster TGAU Mathemateg a/neu Saesneg nad yw’n gradd C/4 ar hyn o bryd.
Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle I gymryd rhan yng nghwrs Dug Efydd Caeredin.

Cymwysterau ychwanegol:
● Gwobr Efydd Dug Caeredin.
● Gwobr Lefel 2 mewn Arweinwyr Chwaraeon
● Cymorth Cyntaf brys Lefe3

Cyfleoedd profiad gwaith o fewn y diwydiant.
Bydd naw uned yn cael eu hasesu’n fewnol trwy aseiniadau rheolaidd, gyda gradd lefel llwyddo, teilyngdod neu ragorol.
Bydd dwy uned yn cael eu hasesu’n allanol trwy arholiadau ar-lein.
4 TGAU gradd D (3 neu uwch yn Lloegr) neu uwch arnoch chi gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Byddwn yn adolygu perfformiad y dysgwyr hynny sy’n dod o’r cwrs lefel 1.


Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Symud ymlaen i Lefel 3 mewn chwaraeon: Mae angen proffil Teilyngdod Teilyngdod (TT) yn Lefel 2 a TGAU Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) gradd C/4.

Cyflogaeth yn y diwydiant chwaraeon ar lefel Sylfaen.
Bydd angen prynu offer a / neu wisg ar gyfer ambell i gwrs. Edrychwch ar y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Sesiwn Holi Ac Ateb Byw Dysgu Yn Gymraeg
13/06/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?