PA1 Chwistrellu - Sylfaenol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15924
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Rhan Amser, Diwrnod o hyfforddiant ac oddeutu 1 awr ar gyfer yr asesiad NPTC.Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at employers@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
19 May 2023
Dyddiad Gorffen
19 May 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol, ac yn dystysgrif orfodol ar gyfer pawb sy’n defnyddio plaladdwyr. Nod y cwrs yw darparu ymgeiswyr gyda’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio, storio, cynnal a chael gwared ar gynnyrch yn ddiogel.

Pynciau Dan Sylw -
• Deddfwriaeth syml
• Rhagofalon a dehongli label y cynnyrch
• Diogelwch personol
• PPE a halogiad
• Dulliau cywir o storio a chael gwared ar blaladdwyr
• Risg i eraill a’r amgylchedd
• Cadw cofnodion
Asesiad E-volve (GOLA) o 33 cwestiwn amlddewis.
Y gallu gwneud rhifyddeg sylfaenol.
Modiwlau taenwr PA ychwanegol.
£255
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost