main logo

Gweithdy Canolfan Argraffu - Pasg

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15937
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 04 a 05.04.2024
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
04 Apr 2024
Dyddiad Gorffen
05 Apr 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Gweithdy artist deuddydd wedi’i gynnal gan wneuthurwr printiau proffesiynol (i’w gadarnhau), yn cynnwys technegau gwneud printiau monoteip a ddefnyddir gan y gwneuthurwr printiau.
Amherthnasol
Bydd rhywfaint o wybodaeth am brosesau gwneud printiau o fantais.
Bydd myfyrwyr yn gallu parhau i ddefnyddio’r broses ar ôl cwblhau’r gweithdy gan gynhyrchu eu printiau eu hunain gan ddefnyddio’r dechneg dan sylw.
£180
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?