main logo

Gweithdy Dosbarth Meistr y Ganolfan Argraffu Ranbarthol Lino efo Molly Brown

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15935
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 2 ddiwrnod
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
10 Aug 2023
Dyddiad Gorffen
11 Aug 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y gweithdy 2 ddiwrnod hwn yn cynnwys proses ysgythru leino gyda Molly Brown.

Mae Molly yn fyfyriwr MA ym Mhrifysgol Aberystwyth a dderbyniodd Wobr Printmaking Today I Raddedigion.
Mae Molly'n defnyddio'r dechneg I wneud ei phrintiau cerfweddu rhagorol a bydd yn dysgu'r broses hon ar y cwrs.
Amherthnasol

Bydd rhywfaint o wybodaeth am brosesau gwneud printiau o fantais.

Bydd myfyrwyr yn gallu parhau i ddefnyddio’r broses ar ôl cwblhau’r gweithdy gan gynhyrchu eu printiau eu hunain gan ddefnyddio’r dechneg dan sylw.
£150
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?