main logo

Cyflwyniad i Ysgythru Coed

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15933
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Gweithdy deuddydd,10am tan 4pm bob dydd
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
13 Jul 2023
Dyddiad Gorffen
14 Jul 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y gweithdy deuddydd hwn yn tywys cyfranogwyr drwy'r dull o engrafio pren ar floc graen pen. Mae natur y deunydd yn hwyluso gweithio ar raddfa fach agos. Bydd y gweithdy'n cael ei rannu yn offer a thechnegau, gan dorri'r bloc ac yna argraffu'r bloc.
Amherthnasol
Bydd rhywfaint o wybodaeth am brosesau gwneud printiau o fantais.
Bydd myfyrwyr yn gallu parhau i ddefnyddio’r broses ar ôl cwblhau’r gweithdy gan gynhyrchu eu printiau eu hunain gan ddefnyddio’r dechneg dan sylw.
£150
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?