main logo

Gweithdy Canolfan Argraffu 2 (Gorffennaf)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15930
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Gweithdy deuddydd
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
18 Jul 2024
Dyddiad Gorffen
19 Jul 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Gweithdy 2 ddiwrnod wedi’i arwain gan wneuthurwr printiau proffesiynol (i’w gadarnhau), sy’n cynnwys technegau ysgythru a ddefnyddir gan y gwneuthurwr printiau.
Amherthnasol
Byddai peth wybodaeth am brosesau gwneud printiau yn fantais.

Bydd myfyrwyr yn gallu parhau i ddefnyddio’r broses ar ôl iddynt gwblhau’r gweithdy,
gan gynhyrchu eu printiau eu hunain gan ddefnyddio’r dechneg sy’n cael ei chynnwys yn y gweithdy.
£180
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?