Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99207
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Rhan Amser, Caiff y cwrs hwn ei gyflwyno dros 20 wythnos. Dyddiad dechrau 11/01/2023 I 21/06/2023 Bydd yn cael ei gynnal yn Iâl Wrecsam – dechrau ym mis Ionawr 2023, ar nos Fercher 5-9pm. Cysylltwch â louise.jones@cambria.ac.uk er mwyn gwneud cais.Bydd angen I bob dysgwr gael cyfweliad anffurfiol cyn cofrestru ar y cwrs.
Adran
Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Dechrau
11 Jan 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn canolbwyntio ar astudio iechyd meddwl a llesiant meddwl, gan roi ymwybyddiaeth i ddysgwyr o ystod o gyflyrau iechyd meddwl ac achosion salwch meddwl.
Ar y cwrs hwn byddwch yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o gyflyrau megis:

● straen
● pryder
● ffobiâu
● iselder
● sgitsoffrenia
● anhwylderau bwyta.

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i lunio ar gyfer dysgwyr sydd eisiau cynyddu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac ystod o gyflyrau iechyd meddwl.
Graddfa raddio o lwyddo yn unig. Caiff deilliannau dysgu eu hasesu trwy bortffolio tystiolaeth.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn 16 oed neu’n hŷn. Nid oes angen profiad gwaith na phrofiad yn y diwydiant.
Gall y cwrs hwn ddarparu:

● Gwybodaeth a sgiliau ychwanegol ar gyfer y rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth a allai arwain at ragor o gyfleoedd am ddyrchafiad yn y gweithle.
● Cyfleoedd i symud ymlaen at lefelau astudio uwch
£300 neu am ddim os ydych yn gymwys ar gyfer cyllid PLA. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i chi fod dros 19 oed, yn byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth (gan gynnwys hunangyflogedig) neu;
● Yn weithiwr ar gontract dim awr,
● Staff asiantaeth, neu’n ennill llai na £29,534 y flwyddyn,
● Mewn perygl o gael eich diswyddo,
● Yn gyflogedig ac yn cael ei effeithio’n negyddol gan yr economi e.e. y diwydiant lletygarwch.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost