L4 VTCT mewn Triniaeth Nodwydd ar y Croen

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99193
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 14 wythnosDydd Mawrth drwy’r dydd – 9 tan 8pmYn cychwyn ar 14 Mawrth tan 20 Mehefin 2023
Adran
Therapïau Harddwch, Sba a Chyflenwol
Dyddiad Dechrau
14 Mar 2023
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei lywio gan gyflogwyr a safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer therapi harddwch ac mae'n cynnwys yr holl elfennau sy’n ofynnol i weithio'n effeithiol fel ymarferydd nodwyddo croen cwbl fasnachol. Mae'n rhaid i ddysgwyr gyflawni pob uned orfodol, sy'n cynnwys:

• Egwyddorion ac ymarfer therapïau esthetig anfeddygol
• Ymgynghori uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol
• Gofal croen uwch ar gyfer therapïau esthetig anfeddygol
• Darparu triniaethau nodwyddo croen

Drwy gydol y cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg perthnasol ac iechyd a diogelwch sy'n ymwneud â therapïau esthetig anfeddygol lefel 4.

Byddant hefyd yn datblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i ymgynghori â chleientiaid a'u dadansoddi wrth ddarparu triniaethau nodwyddo croen.
Er mwyn cyflawni’r cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwyr gyflawni’r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

● Arholiad ymarferol graddedig wedi’i osod a’i farcio’n allanol (50% o’r radd cymhwyster)
● Arholiad theori wedi’i osod a’i farcio’n allanol (50% o’r radd cymhwyster)
● Aseiniad/prosiect wedi’i osod yn allanol a’i farcio’n fewnol (dim cyfraniad i’r radd gyffredinol)
● Astudiaethau achos clinigol wedi’u gosod yn allanol a’u marcio’n fewnol
(dim cyfraniad i’r radd gyffredinol)

Mae’r cymhwyster cyffredinol wedi’i raddio fel a ganlyn:
• Methu/Llwyddo/Teilyngdod/Rhagoriaeth
Oedran – 18+
Mae’n ofynnol i ddysgwyr fod â chymhwyster therapi harddwch lefel 3 traddodiadol sy’n cynnwys unedau trydanol corff ac wyneb, ac anatomeg a ffisioleg Lefel 3. Bydd gan ddysgwyr uned wyneb Lefel 2 ac anatomeg a ffisioleg Lefel 3 o leiaf.
Prif bwrpas y cymhwyster hwn yw paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant esthetig anfeddygol uwch sy’n darparu technegau pilio croen. Yn ogystal, gall dysgwyr ddewis datblygu rhagor ar eu gwybodaeth a’u sgiliau drwy gwblhau cymwysterau arbenigol atodol ar lefel 4 mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:
• Pilio croen
• Amledd radio
• Uuwchsain
£250
Bydd angen tiwnig hefyd
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost