Lefel 3 Cynllun Hyfforddiant Diploma Gofal Tir Kubota

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01497
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn gwrs tair blynedd rhyddhau am gyfnod bloc. Byddwch yn y coleg am naw bloc yn ystod y tair blynedd. Bydd pob blwyddyn yn cynnwys tri bloc – cyfanswm o 12 wythnos – o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
27 Jun 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Cynllun Prentisiaeth Kubota hwn yn bartneriaeth rhwng Kubota, gweithgynhyrchydd peiriannau amaethyddol sy’n arwain y maes, a’r arbenigwyr addysg peirianneg amaethyddol, Coleg Cambria Llysfasi. Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i gymeradwyo gan y diwydiant wedi’i ddylunio i ganiatáu i beirianwyr amaethyddol ifanc fynd ymlaen i swyddi mewn delwriaethau amaethyddol Kubota ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys yr holl sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd eu hangen i ddechrau gweithio yn niwydiant peirianneg peiriannau’r tir. Byddwch yn astudio ystod eang o feysydd, sy’n cynnwys iechyd a diogelwch, cyfrifiadau ar gyfer peirianneg gwasanaethau a phrosesau gweithdai. Byddwch yn dysgu sut i drwsio injans, systemau cerbydau, systemau trydanol, systemau hydrolig, a phrofi systemau electronig. Yn ogystal â hynny, byddwch yn dysgu sut i drwsio systemau trawsyriant pŵer mecanyddol, trawsyriannau a chydwyr syncro-mesh, trawsyriannau symud pŵer, a thrawsyriannau hydrostatig neu hydro-fecanyddol (CVT). Byddwch hefyd yn dysgu sut i drwsio peiriannau aredig neu ddrilio, peiriannau chwistrellu, peiriannau cynaeafu cnydau porthi, a pheiriannau cynaeafu cnydau cyfunadwy neu wreiddgnydau.

Mae’r brentisiaeth Kubota yn gyfle I ennill cyflog tra rydych chi’n dysgu. Trwy gymryd rhan mewn prentisiaeth Kubota’n llwyddiannus byddwch yn ennill cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant yr un pryd â datblygu sgiliau ymarferol gwych trwy gynllun a gefnogir gan y gweithgynhyrchydd ac yn ennill cyflog.

Addysgir y cwrs trwy sesiynau ymarferol yn bennaf yn ein gweithdy modern sy’n defnyddio’r offer diagnostig a’r peiriannau diweddaraf, gwaith maes a defnyddio tractorau, gweithgareddau ystafell ddosbarth, ymweliadau a siaradwyr gwadd. Byddwch yn dysgu trwy amrywiaeth o ddulliau, yn cynnwys sesiynau theori, gwaith unigol a gwaith grŵp a thasgau ymarferol.

Mae’r cwrs yn cynnwys hyfforddiant cynnyrch y gweithgynhyrchydd yn y Kubota Training School.

Yn ychwanegol, byddwch yn cael cyfleoedd I wneud asesiadau allanol I ennill tystysgrifau cymhwysedd mewn Gyrru Tractor, Gyrru Peiriant Telesgopig, Weldio, Cerbyd pob tir, Tryc Fforch Godi, Olwynion Ffrithiol, Gofal Cwsmer, Gosodiadau, Aerdymheru a Thrin Oerydd.
Bydd yr asesu’n digwydd yn barhaus trwy gydol y cwrs, ar ffurf aseiniadau, arsylwadau ymarferol, profion bach, arholiadau ac asesiadau synoptig.
5 TGAU gradd A* – C / 9-4 yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) a bod yn gweithio i ddeliwr Kubota fel peiriannydd gwasanaethu dan hyfforddiant.
Cyflogaeth mewn swyddi mewn delwriaethau Kubota ledled y Deyrnas Unedig.
Peiriannydd amaethyddol, Peiriannydd Gwasanaeth Maes, Technegydd Gweithdy, Marchnata a gwerthiannau.
Efallai bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Edrychwch ar y rhestr offer ynghlwm i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost