Cyflwyniad i Brofi Trydanol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99126
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 2 noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio: Amlfesurydd a chyflwyniad sylfaenol i brofi systemau trydanol.

● Cyn-wiriadau Nodi amlfesurydd sy'n gweithredu'n gywir
● Gweithrediadau sydd ar gael ar amlfesurydd
● Cysylltu’n gywir ag amfesurydd
● Profi foltedd - rheolau ac arfer dda
● Profi cerrynt - rheolau ac arfer dda (clamp ampiau)
● Profi gwrthiant - rheolau ac arfer dda
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Dim.
Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddeall amlfesurydd a gweithdrefnau profi yn well.
£45 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost