main logo

Cyflwyniad i Brofi Trydanol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99126
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 2 noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio: Amlfesurydd a chyflwyniad sylfaenol i brofi systemau trydanol.

● Cyn-wiriadau Nodi amlfesurydd sy'n gweithredu'n gywir
● Gweithrediadau sydd ar gael ar amlfesurydd
● Cysylltu’n gywir ag amfesurydd
● Profi foltedd - rheolau ac arfer dda
● Profi cerrynt - rheolau ac arfer dda (clamp ampiau)
● Profi gwrthiant - rheolau ac arfer dda
Asesiad parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Dim.
Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddeall amlfesurydd a gweithdrefnau profi yn well.
£45 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Sesiwn Holi Ac Ateb Byw Dysgu Yn Gymraeg
13/06/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?