Trin Oeryddion ac Offer Aerdymheru ( C&G 7543-01 )

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99119
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 4 noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio: Bydd myfyrwyr yn dysgu am faterion amgylcheddol sy'n ymwneud â nwyon a'r gofynion cyfreithiol a thrin nwyon a ddefnyddir yn y diwydiant modurol yn ddiogel, gan gynnwys y canlynol:

● Defnyddio medryddion gwasgedd i wirio gweithrediad y system
● Profion dal gwactod i wirio am ollyngiadau
● Systemau ail-nwyo
● Defnyddio'r iriad cywir
● Defnyddio llifyn i helpu i ganfod gollyngiadau
● Defnyddio offer arbenigol
● Gwiriadau tymheredd


Dyddiadau sydd ar gael;
Os ydych yn dymuno cofrestru cysylltwch â charles.jones@cambria.ac.uk
Cwestiynau llafar ac asesiad ymarferol.
Dim
Mae’r cymhwyster hwn yn caniatáu i chi wneud gwaith cyfreithiol ar y system aerdymheru.
£150 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost