Automotive Diagnosis Trydanol Uwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99117
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 5 Noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio: Systemau Trydanol Mpdurol a gweithdrefnau diagnosis.


• Atgrynhoi profi trydanol sylfaenol
• Camau Diagnosis (cadarnhau gwallau)
• Diagnosis o gylchedau agored, gwrthiant uchel a chylched byr
• Profi gollwng foltedd
• Diagramau gwifrio
• Darllenwyr cod gwallau
• Defnyddio osgilosgop ar gyfer Can-buss


Dyddiadau sydd ar gael;
28/09/2022 - 19/10/2022
09/11/2022 - 30/11/2022
11/01/2023 - 01/02/2023
08/03/2023 - 29/03/2023
03/05/2023 - 24/05/2023
31/05/2023 - 21/06/2023

Os ydych yn dymuno cofrestru, cysylltwch â charles.jones@cambria.ac.uk
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtor
Gwybodaeth drylwyr am systemau cerbydau trydan
Bydd y cwrs hwn yn gwella gwybodaeth am systemau cerbydau trydan a gweithdrefnau diagnosis.
£150 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost