Lefel 3 Cerbydau Trydan/Hybrid i Dechnoleg Technegwyr

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99116
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 6 noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio:

● Trosolwg o fathau o gerbydau Hybrid/Trydan
● Gweithdrefnau gweithdy addas a ddylai fod yn eu lle i leihau risg
● Cyfrifoldeb Technegydd Foltedd Uchel
● Iechyd a Diogelwch a PPE
● Trosolwg o gydrannau cerbydau Hybrid a’u cynllun
● Dadactifadu system, tynnu cydrannau foltedd uchel a’u hailosod yn ddiogel

charles.jones@cambria.ac.uk
Aseiniadau ac asesiadau ymarferol.
Profiad perthnasol yn y diwydiant cerbydau modur i’w drafod gyda’r tiwtor.
Bydd y cwrs yn eich galluogi i weithio ar gerbydau Trydan/Hybrid yn ddiogel.
£495 y pen
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost