main logo

Level 2 Diogelwch a Deall Cerbydau Hybrid a Thrydan

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99109
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 2 Noson
Adran
Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
Roll On, Roll Off
Dyddiad Gorffen
Roll On, Roll Off

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio:

● Pwy sydd angen ymwybyddiaeth o gerbydau Hybrid/Trydan
● Cyfrifoldebau pan cerbyd Hybrid/Trydan yn y gweithdy
● Trosolwg o wahanol fathau o gerbydau Foltedd Uchel
● Iechyd a Diogelwch o amgylch cerbydau Iechyd a Diogelwch
● Gofynion cyfarpar diogelu personol (PPE)
● Gweithredu cerbyd hybrid/trydan yn ddiogel
● Gweithdrefn adfer cerbydau hybrid/trydan
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Profiad perthnasol yn y diwydiant cerbydau modur i’w drafod gyda’r tiwtor
Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o gerbydau hybrid/trydan.
£495
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?