Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15818
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal am 9:30 – 15:30 ar y dyddiadau canlynol:● 06.06.23● 20.06.23● 04.07.23● 20.07.23● 12.09.23● 26.09.23● 10.10.23● 24.10.23Bydd angen amser ar yr ymgeiswyr hefyd I weithio ar eu haseiniadau y tu allan i’r sesiynau hyfforddi. Mae angen cwblhau aseiniad ar gyfer pob uned cyn y sesiwn nesaf sydd wedi’I threfnu, felly bydd angen I ymgeiswyr ystyried hyn wrth drefnu eu hamser a chofrestru ar y cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
06 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
24 Oct 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster hwn?

● Arweinwyr tîm presennol, gan eich cynorthwyo i fod yn fwy effeithiol a hyderus yn eich swydd.
● Arweinwyr tîm newydd neu ddarpar arweinwyr tîm, gan eich cynorthwyo i symud o weithio mewn tîm i arwain tîm.
● Unrhyw un sydd eisiau cymhwyster rheoli trosglwyddadwy ffurfiol.
● Dysgwyr sydd â digon o amser i astudio.

Astudir Chwe Uned:
● Arwain eich Tîm Gwaith
● Cynllunio a Monitro Gwaith
● Deall newid
● Bodloni anghenion cwsmeriaid
● Technegau Gwella Busnes
● Ymwybyddiaeth Menter
Chwe aseiniad ysgrifenedig, wedi eu gosod gan ILM. Nid oes arholiadau.
Dim
Mae hwn yn gymhwyster rheoli cydnabyddedig iawn gan arweinydd marchnad y DU, a fydd yn eich galluogi i fod o flaen y gweddill.

Bydd dysgwyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen at Ddyfarniad/Tystysgrif Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli.
£664
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost