Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15810
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 3 diwrnod (0900 – 1700). Am ddyddiadau’r cwrs, cysylltwch â Choleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu employers@cambria.ac.uk
Adran
Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
06 Jun 2023
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Rheoli’n Ddiogel yn cynnwys;

- Asesu risgiau
- Rheoli risgiau
- Deall cyfrifoldebau
- Deall peryglon
- Archwilio i ddigwyddiadau
- Mesur perfformiad
Ar ddiwedd y cwrs, bydd ymgeiswyr yn sefyll arholiad theori 30 munud o hyd, ac asesiad ysgrifenedig/ymarferol yn y gwaith. Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r ddau ran y cwrs yn llwyddiannus yn cael Tystysgrif Rheoli’n Ddiogel IOSH.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs Rheoli’n Ddiogel IOSH.
Cwrs Gloywi;

IOSH Rheoli’n Ddiogel
Tystysgrif NEBOSH mewn Adeiladu
Tystysgrif NEBOSH mewn Rheoli’r Amgylchedd
Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risgiau
Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH
£595 yr ymgeisydd
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost