main logo

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15807
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 3 diwrnod (09:30 – 17.00).
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Iechyd a Diogelwch
Dyddiad Dechrau
19 Jun 2024
Dyddiad Gorffen
03 Jul 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Rheoli’n Ddiogel yn cynnwys;

- Asesu risgiau
- Rheoli risgiau
- Deall cyfrifoldebau
- Deall peryglon
- Archwilio i ddigwyddiadau
- Mesur perfformiad
Ar ddiwedd y cwrs, bydd ymgeiswyr yn sefyll arholiad theori 30 munud o hyd, ac asesiad ysgrifenedig/ymarferol yn y gwaith.

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r ddau ran y cwrs yn llwyddiannus yn cael Tystysgrif Rheoli’n Ddiogel IOSH.
Dim
Cwrs Gloywi;

IOSH Rheoli’n Ddiogel
Tystysgrif NEBOSH mewn Adeiladu
Tystysgrif NEBOSH mewn Rheoli’r Amgylchedd
Tystysgrif NEBOSH mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risgiau
Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH
£595 yr ymgeisydd
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?