Cwrs Byr Cyflwyniad i Sgiliau Rheoli Prosiectau (2 ddiwrnod)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA15610
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Rhan Amser, 2 ddiwrnod, 0930-1600
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
12 Apr 2023
Dyddiad Gorffen
13 Apr 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Cyflwyniad a throsolwg
Strategaeth a rheoli portffolio prosiect
Pwysigrwydd nawdd
Cyflawni eglurder pwrpas
Creu PID (dogfen dechrau prosiect) prosiect
Rhanddeiliaid prosiect
Mesurau prosiect
Cynllunio prosiect
Y goblygiadau ariannol
Cynllunio cyfathrebu
Rheoli problemau a risgiau
Rheoli newid
Creu’r tîm prosiect effeithiol
Integreiddio a throsglwyddo
Gofal dwys
Adolygiadau prosiect
Adolygu’r gweithdy a chloi
Nid oes gofynion mynediad ac eithrio diddordeb mewn rheoli prosiect
Rheoli prosiect
£250
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost