main logo

Dyfarniad Lefel 1 (QCF) City & Guilds mewn Cyflwyniad i Sgiliau Weldio (MMA)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA89026
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 16/01/2024 – 16/04/20246pm – 9pm30 awr, 10 noson
Adran
Gwneuthuro a Weldio
Dyddiad Dechrau
16 Jan 2024
Dyddiad Gorffen
16 Apr 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch yn astudio:

● Sut i gynhyrchu weldiadau mewn safleoedd gwastad/llorweddol neu fertigol neu uwchben
● Sut i weithio gyda deunyddiau, trwch a goddefiannau a nodwyd
● Sut i gynhyrchu plât gwastad neu gydrannau plyg a silindrog neu wneuthuriadau cymalog
● Sut i gynhyrchu plât proffil neu fraced ongl a braced maniffold neu bibell gantelog
Byddwch yn cwblhau nifer o aseiniadau ymarferol a phrofion gwybodaeth ar lafar ar Lefel 1.
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer ymgeiswyr sy’n ymgymryd â’r cymwysterau hyn. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ganolfannau sicrhau fod gan ymgeiswyr y potensial a’r cyfle i ennill y cymhwyster yn llwyddiannus.
Bydd y dyfarniadau a’r tystysgrifau yn y gyfres hon o gymwysterau yn gallu eich helpu i ddatblygu eich gyrfa yn y sector Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Uwch. Gallant arwain at nifer o swyddi, gan gynnwys:

● Ffitiwr Weldiwr
● Ffitiwr Pibellau
● Gweithredwr Weldio Cynnal a Chadw
● Gweithiwr Llenfetel
● Platiwr Gwneuthurwr
● Weldiwr
£325
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?