FdA mewn Cyfiawnder Troseddol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01481
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, yn ddarostyngedig i ddilysiad2 flynedd, awarded by LJMU (Prifysgol John Moores, Lerpwl), yn llawn amser dros ddau ddiwrnod 09:00 – 16:00.Cyflwynir y rhaglen hon drwy gyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb sy’n addas I’ch anghenion unigol, yn amodol ar allu gweithio o fewn canllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru I sicrhau eich diogelwch chi a’n staff. Byddwn hefyd yn parhau I gefnogi’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol o bell.
Adran
Gwyddorau Cymdeithasol a Throseddeg, Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
Dyddiad Dechrau
01 Aug 2023
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Ein nod yw rhoi mewnwelediad I'n myfyrwyr I ddamcaniaeth, polisi ac arferion ein system cyfiawnder troseddol. Rydym wedi ymrwymo I ddarparu addysg gyfoes, berthnasol sy’n ychwanegu gwerth ac wedi’I seilio ar addysgu sy'n seiliedig ar ymchwil, a'I chyflwyno gan arbenigwyr pwnc sy'n dod â gwybodaeth arloesol I'r ystafell ddosbarth. Rydym yn ceisio datblygu sgiliau a gwybodaeth galwedigaethol myfyrwyr, gan eu darparu gyda’r priodoleddau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Modiwlau Blwyddyn 1

Cyfraith Trosedd a Throseddoli
Hanes Trosedd a Chyfiawnder Troseddol
System Cyfiawnder Troseddol
Damcaniaeth Droseddegol
Cyfiawnder Troseddol, Cyhoeddus a’r Cyfryngau
Datblygiad Personol ac Academaidd mewn Cyfiawnder Troseddol

Modiwlau Blwyddyn 2

Anghyfiawnderau mewn System ‘Gyfiawn’
Gwneud Penderfyniadau mewn Cyfiawnder Troseddol
Datblygiad Proffesiynol mewn Cyfiawnder Troseddol
Cyflwyniad I Benydeg
Polisi ac Arfer Cyfiawnder Troseddol a’r Sail Tystiolaeth
Ymchwil Cyfiawnder Troseddol
Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys ysgrifennu traethodau ffurfiol, portffolio myfyriol, astudiaeth achos. Arholiadau, gan gynnwys rhai dibaratoad ac ar-lein, adolygiad llyfr, cyflwyniadau gan unigolion a grwpiau.
72 pwynt UCAS
Gall myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen wneud hynny drwy symud ymlaen i’r flwyddyn atodol i ennill gradd mewn Cyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl.
Ffioedd y cwrs £7500 y flwyddyn

Efallai y bydd angen prynu offer a/neu iwnifform ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig am ragor o wybodaeth.

Cod Cwrs UCAS / SLC: 974583
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Gwnewch gais rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored i Oedolion – Ffordd y Bers
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored i Oedolion – Iâl
24/01/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud penderfyniad am eich cam nesaf.
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Digwyddiad Agored – Ffordd Y Bers
15/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost