main logo

Gweithdy Canolradd Printio (Hydref)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87988
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 2 ddiwrnod
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
02 Nov 2023
Dyddiad Gorffen
03 Nov 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y gweithdy 2 ddiwrnod hwn mewn gwneud printiau yn cael ei gynnal gan wneuthurwr printiau proffesiynol a fydd yn cyflwyno proses dewisol i gyfranogwyr a fydd yn mynd i’r afael â’r broses ac yn cynhyrchu printiau amrywiol
Amherthnasol
Byddai peth wybodaeth am brosesau gwneud printiau yn fantais.
Bydd myfyrwyr yn gallu parhau i ddefnyddio’r broses ar ôl iddynt gwblhau’r gweithdy, gan gynhyrchu eu printiau eu hunain.
£150
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?