main logo

Cwrs Gloywi Cyflwyniad i'r Ganolfan Argraffu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA87987
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 10 wythnos – gyda’r nos 6-8 pm yn dechrau 19.09.23 i 28.11.2023
Adran
Celf a Dylunio
Dyddiad Dechrau
19 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
28 Nov 2023

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

AMH cwrs heb ei achredu

Mae angen diddordeb mewn creu delweddau celf
Gall cyfranogwyr sy’n cwblhau’r rhaglen 10 wythnos symud ymlaen at Weithdai Canolbwyntio ar Wneud Printiau a Gweithdai Ymweld ag Artistiaid. Gallant hefyd ddefnyddio cyfleusterau’r Ganolfan Argraffu Rhanbarthol i ddatblygu eu gwaith a’u dealltwriaeth.
£150
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Cynaliadwyedd
13/11/2023

Gweminar Gwiriad Iechyd Seiberddiogelwch AM DDIM

Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
30/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
23/11/2023

17:30

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?