• Edrychwch du mewn i’r ganolfan addysg wledig newydd gwerth £1.2 miliwn yng Ngholeg Cambria Llysfasi

Dyma’r lluniau cyntaf o du mewn i’r adeilad, sydd wedi’i gwblhau gan Read Construction yn Wrecsam y mis diwethaf. 

Bydd y cyfleuster modern yn gwasanaethu cymunedau lleol yng ngogledd ddwyrain Cymru fel rhan o weledigaeth Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru i ddarparu rhagor o gysylltiadau addysg yn y dref a’r pentrefi ledled y wlad. 

Dywedodd Elin Roberts, y Pennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Technegol ac arweinydd safle newydd yn Llysfasi, y byddai’n agor i fyfyrwyr a’r cyhoedd yn ddiweddarach eleni. 

“Rydyn ni wrth ein boddau gyda’r adeilad gorffenedig ac rydyn ni’n hyderus y bydd yn gwasanaethu fel hwb i addysg yn y rhanbarth hwn am sawl blwyddyn i ddod,” ychwanegodd. 

“Rydyn ni wrth wraidd astudiaethau diwydiannau’r tir a bydd hyn yn ein galluogi ni i fynd â hynny i’r lefel nesaf; ein blaenoriaethau eraill, gan gynnwys cadw a dathlu’r iaith Gymraeg, cymwysterau hygyrch ac fel lle i grwpiau cymunedol gyfarfod – i gyd yn manteisio o hyn. 

“Mae’r cyfleuster ei hun yn drawiadol y tu mewn a thu allan ac eto’n dangos ymrwymiad Cambria i ddarparu amgylchiadau arloesol a chroesawgar i ddysgu, addysgu ac i gyflawni datblygiad personol a phroffesiynol.”

Mae’r safle dwy lawr yn cynnwys ystafelloedd TG ac amlgyfrwng, lle i weithdai, dosbarthiadau, lleoedd ymneilltuo, cegin, ac ystafelloedd cyfarfod a fydd yn darparu gwasanaethau dwyieithog ac sy’n canolbwyntio ar deuluoedd a’r gymuned.

Dywedodd Stuart Hetherington, Rheolwr Contract yn Read Construction, ei fod wedi bod yn bleser gweithio mewn partneriaeth â’r coleg ac i orffen y prosiect ar amser, er gwaethaf y pandemig COVID-19. 

“Gweithiodd Read ochr yn ochr â Choleg Cambria a’n cadwyn gyflenwi ymroddedig i sicrhau bod ein gweithlu a’n cymuned gyfagos yn aros yn ddiogel,” meddai. 

“Bydd y cynllun yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i’r gymuned leol – gan roi mynediad at wasanaethau sy’n hanfodol ar gyfer yr ardal wledig.”

yn ôl