• Disgyblion ysgolion Wrecsam yn uno i ddathliad cerddoriaeth a dawnsio AmaSing

Bydd disgyblion ysgol ledled Wrecsam yn dod ynghyd yng Ngholeg Cambria i ddathlu cerddoriaeth, dawnsio a chaneuon.

Mae’r prosiect AmaSing wedi ei lunio i gefnogi iechyd a lles plant wrth hyrwyddo amrywiaeth ac amlddiwylliannaeth.

Cafodd ei greu gan athrawes Rachael Borman o Gaer yn 2017, ac mae’r fenter glodfawr eisoes wedi cyrraedd 40 o ysgolion yn Swydd Gaer.

Mae gŵyl Amasing Fusion eleni yn fwy uchelgeisiol fyth a bydd yn uno 4000 o blant a phobl ifanc o hyd at 150 o ysgolion ledled Wrecsam a Sir y Fflint, Manceinion, Swydd Gaer a Chilgwri.

Fel rhan o’r dathliadau, bydd Coleg Cambria yn cynnal cyfres o weithdai y celfyddydau a cherddoriaeth. Bydd y cyntaf yn cael ei gynnal yfory (Gorffennaf 16) ar ei safle Ffordd y Bers yn Wrecsam.

“Mae AmaSing yn angerddol am gynnal y celfyddydau mewn ysgolion a chefnogi’r celfyddydau ar gyfer pob cymuned, felly rydyn ni’n diolch i Goleg Cambria am eu cefnogaeth,” dywedodd.

“Bydd y gweithdy cerddoriaeth cyntaf yn cynnwys 40 o blant o 20 o ysgolion cynradd gwahanol. Bydd y cyfansoddwr proffesiynol Andrew J Smith yn galluogi cyfranogwyr i gyfansoddi a chreu cân newydd a fydd yn cael ei chanu gan y plant yn ein sioeau ym mis Mawrth 2020.

“Bydd y plant eraill i gyd o ardaloedd eraill sy’n cymryd rhan yn y prosiectau AmaSing yn 2020 yn dysgu’r gân hon – cadwch olwg amdani!”

Dywedodd hefyd: “Bydd AmaSing Fusion yn adeiladu ar gydlynu cymunedau; mae’n uno’r celfyddydau, diwylliannau a chymunedau sydd i gyd yn cydweithio at nod cyffredin.

“Ei nod yw cyflwyno’r celfyddydau i blant o bob cefndir a dangos fod pob cymuned yn gallu rhagori gyda’i gilydd i greu rhywbeth y gall pawb fod yn falch ohono.”

Yn dilyn y gweithdai, bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i berfformio mewn lleoliad proffesiynol, gan gynnwys Neuadd William Aston yn Wrecsam, a Storyhouse yng Nghaer.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.amasing.org.uk neu dilynwch nhw ar Twitter @amasingcic.

yn ôl