Beth am gael rhagflas o fywyd Cambria?

Gallwch ddod i’n Diwrnod Myfyrwyr gyda’ch ffrind a byw bywyd myfyriwr Cambria am ddiwrnod. Cewch wybod rhagor am y cyrsiau, cyfarfod â’r tiwtoriaid ac eraill a fydd yn dechrau ar y cwrs hwnnw ym mis Medi.

Bydd angen i chi ddod â chinio neu rywfaint o arian i brynu bwyd o’n ffreuturau/siopau coffi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo dillad synhwyrol sy’n addas ar gyfer y cwrs rydych eisiau ei astudio.

Os mai dim ond rhan o’r diwrnod y gallwch chi ddod iddo oherwydd arholiadau, mae hynny’n iawn.

Dyddiadau

Llaneurgain – 19 Mehefin 2019 9.15am – 3.45pm

Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy – 25 Mehefin 9am – 4pm

Llysfasi – 25 Mehefin 9am – 4pm

Iâl a Chweched Iâl – 26 Mehefin 9am – 4.20pm

Ffordd y Bers – 26 Mehefin 9am – 4.10pm

Cadwch eich lle rŵan!

 

Datganiad GDPR

Cliciwch yma i gadw eich lle

Bydd cludiant am ddim i’r coleg ar gael.

Cliciwch Yma I Weld Yr Amserlen Fysiau

Os oes angen cyngor/gwybodaeth bellach arnoch ffoniwch y Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 30 30 007.