• Digwyddiadau Agored ar gyfer Cyrsiau Gradd yng Ngholeg Cambria

Bydd staff Coleg Cambria yn croesawu ymwelwyr i’r Coleg wythnos nesaf i’r Digwyddiadau Agored ar gyfer Cyrsiau Gradd.

Mae’r Digwyddiadau Agored yn gyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr ddod i ymweld â Choleg Cambria, cael gwybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau lefel gradd sydd ar gael, cyfarfod y tiwtoriaid gwybodus, ac ymweld â’r cyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys y Ganolfan Technoleg Peirianneg newydd mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Abertawe.

Dywedodd Jackie Doodson, Rheolwraig AU:

“Yng Ngholeg Cambria, rydym ni’n cyd-weithio gyda rai o brifysgolion gorau Prydain i ddarparu cyrsiau lefel gradd, sydd wedi’u llunio gyda chyflogaeth dan sylw.

“Mae’r Digwyddiad Agored yn gyfle rhagorol i ddarpar ddysgwyr ymweld â Choleg Cambria a chyfarfod ein staff, gweld y cyfleusterau a chael gwybodaeth i’w helpu i ddod i’r penderfyniadau gorau iddyn nhw.”

Mae’r Digwyddiadau Agored ar gyfer Cyrsiau Gradd yn cael eu cynnal 7 Chwefror rhwng 4 a 6 pm yng Nglannau Dyfrdwy, a 8 Chwefror rhwng 4 a 6pm yn Iâl.

yn ôl