Mae myfyriwr Chweched Glannau Dyfrdwy, Cassia Haschempur wedi’i dewis i Raglen Gyfnewid Myfyrwyr â Siapan Sir y Fflint.

Mae Cassia, 17 oed o Dreffynnon, yn un o 6 myfyriwr lwcus i gymryd rhan yn y daith cyfnewid, ar ôl cael ei dewis i deithio i Ddwyrain Asia. I wneud cais, aeth Cassia i noson agored yn Swyddfeydd Cyngor Sir y Fflint, a oedd yn agored i bob myfyriwr a’u teuluoedd oedd eisiau rhagor o wybodaeth am y daith cyfnewid. Ar ôl hyn, gwnaeth Cassia gais, gan ysgrifennu am ei hun ac o ganlyniad cafodd ei gwahodd i gyfweliad anffurfiol. Wedyn derbyniodd hi’r newyddion da ei bod wedi cael ei dewis i’r daith unwaith mewn oes.

Bydd Cassia, sydd yn ei blwyddyn gyntaf o astudio Lefel A yn y coleg, yn aros gyda theuluoedd ac yn ymweld â mannau o ddiddordeb gan gynnwys temlau ac amgueddfeydd yn ystod ei chyfnod o bythefnos yno. Cyn ei thaith i Siapan, bydd Cassia a’i theulu yn croesawu myfyriwr cyfnewid o Siapan i Gymru ble byddent yn mwynhau diwrnodau gyda’r teulu ac yn ymweld â mannau gwahanol gan gynnwys Llundain i weld sioe ar Broadway.

Dywedodd Cassia, sy’n edrych ymlaen at y daith ac yn llawn cyffro:

“Rydw i wedi gwirioni cael mynd ar y daith cyfnewid i Siapan a chael profiad bythgofiadwy. Rydw i’n edrych ymlaen yn arbennig i drio eu bwyd a’u diwylliant.”

Ychwanegodd Alex Thomas, Pennaeth Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy:

“Rydyn ni’n falch iawn o Cassia, a’r ffaith ei bod wedi ennill y cyfle i fynd ar y daith gyfnewid i Siapan. Mae’n gyfle bythgofiadwy iddi a byddwn yn edrych ymlaen at ei chroesawu yn ôl i’r coleg ar ôl y daith i glywed am ei phrofiadau.”

yn ôl