Bydd Conor Harwood, Sgolor Nomad a Chweched Glannau Dyfrdwy, yn gapten ar dîm pêl-droed Colegau Cymru dan 18 oed yn eu gêm nesaf yn erbyn Colegau Lloegr.

Mae Pêl-droed Colegau Cymru yn darparu llwybrau pêl-droed rhyngwladol ac addysgu hyfforddi i fyfyrwyr gwrywod a benywod yng ngholegau AB yng Nghymru.

Mae Conor yn 17 oed o Ellesmere port, ac mae’n astudio cyrsiau Safon Uwch yng Nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy. Mae Conor hefyd yn chwarae ar gyfer tîm Gap Cei Connah, ar ôl iddo ymuno â thîm dan 15 oed academi Nomads.

Dywedodd Conor, a fydd hefyd yn chwarae yn Rhufain mewn twrnamaint rhyngwladol:

“Mae’n bleser pur bod yn gapten tîm Colegau Cymru. Fe wnes i gynrychioli’r tîm llynedd, ond bydd yn brofiad gwych cael bod yn gapten ar y sgwad.”

Dywedodd Alex Thomas, Pennaeth Canolfan Chweched Glannau Dyfrdwy:

“Rydyn ni’n falch iawn o Conor, ei lwyddiant yn y byd pêl-droed a’i holl waith caled. Rydyn ni’n dymuno’n dda iddo yn ei brofiad fel capten y tîm, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed y canlyniad.”

yn ôl