Mae myfyrwyr o Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria wedi llwyddo i ennill lle yn Rownd Derfynol Menter yr Ifanc Cymru yng Nghaerdydd ym mis Mehefin.

Roedd y grŵp o bedwar o fyfyrwyr, sydd oll yn astudio cyrsiau Safon Uwch, yn cystadlu yn erbyn dysgwyr eraill o bob cwr o Ogledd Cymru i ennill a sicrhau eu lle yn y rownd derfynol genedlaethol.    Mae eu busnes, Optivive, yn ailgylchu hen recordiau a LPs i wneud standiau cacennau, clociau, pentanau llyfrau a bowlenni. Roedd un o fentoriaid y rhaglen yn tybio mai dyma un o’r syniadau fwyaf creadigol ers ychydig o flynyddoedd.

Dywedodd Alex Thomas, Pennaeth Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy:

Rydyn ni i gyd yn falch iawn o waith caled ein myfyrwyr, ac rydyn ni wrth ein boddau bod eu hymrwymiad i’r gystadleuaeth wedi’i wobrwyo â llwyddiant.  Rydyn ni’n dymuno’r gorau iddyn nhw yn y rownd derfynol genedlaethol.”

Roedd eu tiwtor Nanette Barnard yn cytuno gyda hyn, a dywedodd:

“Mae tîm Optivive yn un brwdfrydig sy’n gwneud cynnyrch finyl o safon gan ddefnyddio plastig wedi’i ailgylchu. Maen nhw wedi gweithio’n galed dros y 6 mis diwethaf, ac maen nhw wedi datblygu sgiliau gwerth a sgiliau tîm ardderchog. Mae eu logo yn dweud – cynnyrch a wnaed gan ddisgyblion sy’n hidio.”

Mae’r myfyrwyr rŵan yn canolbwyntio ar eu harholiadau a pharatoi ar gyfer y rownd derfynol ym mis Mehefin, ond maen nhw’n rhedeg y busnes o hyd.

Gellir prynu’r cynnyrch ar eu gwefan http://www.optivive.co.uk/, gyda chanran o’r elw yn mynd i elusen ddewisol y coleg, NSPCC.

yn ôl