• Dechrau 4:55yb o Llysfasi – Dydd Sadwrn
  • Wedi cerdded i bob safle – Llaneurgain-Glannau Dyfrdwy – Ial – Ffordd Y Bers & nol i Llysfasi
  • Gorffen am 9:20yp – Dydd Sadwrn
  • 47.83 milltir!
  • 100,054 cam
  • 13awr 45munud 45 eiliad o gerdded
  • Cloff efo blisters o 35 milltir (fel mae’r amseroedd rhannol yn dangos!)
  • Y cyfan ar gyfer yr NSPCC

Diolch eto i pawb sydd wedi noddi ni eisoes (fe rhaffais Julia i wneud o hefyd!).
Lluniau a fideos ar Twitter/Linkedin @DavidJCambria

Os nad ydych wedi noddi eto, plis a wnewch chi wneud? Diolch o galon am cefnogi elusen mor haeddiannol.

 

Cliciwch yma i roi cyfraniad