• Dathlwyd ymrwymiad Coleg Cambria i’r Gymraeg yn ei seremoni wobrwyo gyntaf i ddysgwyr Cymraeg

Mae Coleg Cambria, mewn partneriaeth gyda Phopeth Cymraeg, yn cyflwyno cyrsiau Cymraeg yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cafodd cyfranogwyr o wahanol rannau o’r ardal eu cydnabod am astudio’r iaith a llwyddo mewn arholiadau yn y seremoni gwobrau Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain Cymru. 

Roedd y cyflwynydd teledu S4C Nia Parry yn llywyddu, ac fe wnaeth dynnu sylw at bwysigrwydd dysgu’r Gymraeg a phwysleisio gwaith caled, ymrwymiad a chyflawniadau’r myfyrwyr a’r tiwtoriaid.

Yn eu mysg roedd Francesca Sciarillo, a wnaeth ennill Medal y Dysgwyr yn gynharach eleni yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro.

Mae’r Eidales sy’n brentis marchnata, o’r Wyddgrug, yn mynd i wersi Cymraeg yn wythnosol ar safle Llaneurgain y coleg, a threchodd ei chyd-fyfyrwraig yn Cambria, Molly Evans ar y funud olaf i ennill y wobr. 

“Rydw i’n falch iawn o fod yn Eidales ac yn Gymraes gan fod y ddwy wlad yn lleoedd hardd,” dywedodd Francesca, 23, yr unig un yn ei theulu i siarad yr iaith.

“Mae dysgu Cymraeg wedi newid fy mywyd mewn llawer o ffyrdd. Mae wedi agor drysau i fi, at lyfrau newydd, cerddoriaeth newydd, gwleidyddiaeth newydd ac yn bwysicach byth, pobl newydd –  pobl sy’n werth y byd i fi.”

Derbyniodd Francesca a Molly, sy’n bwriadu astudio cwrs TAR ym Mhrifysgol Bangor trwy’r Gymraeg, wobrau arbennig ar y noson am eu hymdrechion yn yr Eisteddfod, oedd yn cynnwys diwrnod o heriau a phrofion. 

 

Aeth gwobrau eraill i:

Dysgwr Mynediad y Flwyddyn – Kierion Lloyd (Wrecsam), Emelie Pierrel (Fflint), Daniel Longhurst (Dinbych) 

Dysgwr Canolradd y Flwyddyn– Ian Samuels (Wrecsam) 

Dysgwyr Uwch y Flwyddyn – Jan Joynson-Crosby a Roger Morgan Smith (Fflint)

Dysgwr Uwch (Meistroli) y Flwyddyn – Richard Pooley (Fflint) 

Dysgwr Hyfedredd y Flwyddyn – John Growcott (Fflint) 

Dysgwr yn y Gwaith y Flwyddyn – Christopher Arkell a Rebecca Sparey-Taylor

Marc Uchaf yn yr Arholiad Mynediad – Yvette Moss (Wrecsam) 

Dysgwr y Flwyddyn: Ysgrifau Dyddiadur – Lynn Jones (Dinbych)

Dysgwr y Flwyddyn: Gweithgareddau Anffurfiol ac Atodol – Sandra McKenzie (Wrecsam)

Dysgwr y Flwyddyn: Addysgu Eraill – Hugh Brightwell (Wrecsam)

Llysgennad y Flwyddyn – Tony Jones (Dinbych)

 

Roedd gwobr i Andrea Roberts hefyd sydd, er gwaethaf cael trawiad ar y galon, wedi parhau i ddysgu Cymraeg ac ennill gwobr Dysgwr Sylfaen y Flwyddyn; aeth y wobr Dysgwr y Flwyddyn am Ysbrydoli Eraill i Margaret Atkinson, sy’n cynnal sesiynau sgwrsio yn ei chartref fel bod gan ei dosbarth gyfan le i gyfarfod ac ymarfer eu Cymraeg yn ystod y gwyliau; a Michelle Matthews, sydd wedi ennill gwobr am Drosglwyddo’r Gymraeg i Eraill. Mae Michelle o Rochdale yn wreiddiol, ac mae wedi creu cylchlythyr Gymraeg ar gyfer ei chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Gwnaeth Llinos Roberts, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol, y Gymraeg a Rhyngwladol yng Ngholeg Cambria, longyfarch yr enillwyr. 

“Mae’r ymroddiad a’r angerdd y mae ein dysgwyr wedi eu dangos wrth feithrin eu sgiliau Cymraeg yn hynod ysbrydoledig,” dywedodd Mrs Roberts.

“Rydym yn gweithio’n agos â chyflogwyr, y sector gyhoeddus a sefydliadau ledled y rhanbarth i gynyddu a gwella defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, ac yn ein cymunedau.

“Mae ein myfyrwyr yn ymgorffori’r llwyddiant rydym wedi ei weld yn y flwyddyn ddiwethaf – da iawn i chi gyd.”

I gofrestru am gyrsiau Cymraeg yng ngogledd ddwyrain Cymru, ewch i’r wefan: www.learnwelsh.cymru 

yn ôl