• Dathlwyd y goreuon o’r byd academaidd a phrentisiaethau mewn seremoni wobrwyo flynyddol

Gwelodd Gwobrau Myfyrwyr Coleg Cambria fwy na 60 o ddysgwyr yn derbyn tlysau am lwyddiant rhagorol yn y 12 mis diwethaf.

Wedi’i arwain gan y darlledwr a’r sylwebydd Jason Mohammad, aeth staff a chynrychiolwyr o’r sawl sefydliad a’r arweinwyr diwydiannol sy’n gweithio mewn partneriaeth â Cambria trwy gydol y flwyddyn i’r digwyddiad hefyd.

Wrth siarad â’r cannoedd oedd yn bresennol yn Neuadd Chwaraeon Glannau Dyfrdwy, fe wnaeth Jason – a arweiniodd weithdy a sesiwn holi ac ateb yn ystod y diwrnod ar sut i fod yn newyddiadurwr darlledu – adlewyrchu ar ei yrfa lwyddiannus mewn teledu a radio, sy’n cynnwys cyflwyno Final Score a Match of the Day 2.

 

Ymunodd brif weithredwr Coleg Cambria, David Jones ag o, a dywedodd ei fod yn “hynod o falch” o’r holl enillwyr.

 

“Rydw i bob amser yn cael fy syfrdanu gan sgiliau a thalent ein myfyrwyr, ac nid yw eleni’n wahanol,” meddai Mr Jones.

“Ochr yn ochr â rhai o gyflogwyr mwyaf a gorau’r wlad, rydych chi wedi tyfu a thyfu, gan osod safonau newydd mewn addysg, prentisiaethau a dysgu yn y gwaith.

“Dyma’r coleg gorau yng Nghymru a hynny am nifer o flynyddoedd oherwydd ein bod wedi uno mewn gweledigaeth i gefnogi ein myfyrwyr i ddilyn eu gyrfaoedd dewisol, mewn amgylchedd hapus, croesawgar gyda’r cyfleusterau a’r darlithwyr gorau.

“Llongyfarchiadau i chi gyd, a phob lwc ar gyfer y dyfodol.”

Ymysg yr enillwyr ar y noson oedd:

Dysgwr y Flwyddyn, Addysg i Oedolion – Paul Lennon

Myfyriwr y Flwyddyn, Addysg Bellach – Jasmin Burns

Myfyriwr y Flwyddyn, Addysg Uwch – Melissa Molyneux

Gwobr am Ragoriaeth Academaidd – Edan Jackson

 

Prentis y Flwyddyn – Joshua Barnett (Kelloggs)

Myfyriwr y Flwyddyn, Gwobr Dug Caeredin – Caitlin Hardman

Fe wnaeth Prentis y Flwyddyn – Peirianneg Fecanyddol, Courtney Wright, ganmol y coleg a’i chyflogwyr yn Qioptiq yn Llanelwy am eu cefnogaeth.

“Mae astudio yn Cambria wedi bod yn wych ar gyfer cyfarfod pobl newydd ac mae fy asesydd wedi bod yn hynod o gynorthwyol. Roedd y noson wobrwyo yn wych, rydw i wir wedi’i mwynhau,” meddai.

Ychwanegodd Myfyriwr y Flwyddyn – Gofal Plant: “Mae fy nghwrs wedi bod yn dda iawn gan fy mod wedi gallu mynd i leoliadau gwaith, rydw i wedi cyfarfod nifer o wahanol bobl ac rydw i wedi derbyn cymorth gwych gan y staff.

“Roedd y noson yn arbennig, roedd yn wych cael fy nghydnabod am fy ngwaith caled.”

Roedd y noson wobrwyo hefyd yn cynnwys perfformiadau gan y gantores ac actores Cici Howells, a dawnsiwr o Wrecsam, Tom Hughes Lloyd, a oedd yn rownd derfynol y sioe Got to Dance ar Sky One.

Y noddwyr oedd Redrow, Chetwood Financial Ltd, Airbus, CSP a’r noddwr platinwm oedd busnes TG C-Learning. Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr C- Learning: “Mae wedi bod yn fraint cynorthwyo’r timau yng Ngholeg Cambria wrth weithredu technolegau sy’n galluogi sgiliau’r 21ain ganrif o ddatrys problemau, cyfathrebu, gwaith tîm a meddwl yn feirniadol.

“Gan bawb yn C-Learning, hoffem longyfarch a dymuno’r gorau i’r holl fyfyrwyr yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.”

Am ragor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria ac i weld galeri o luniau o’r Gwobrau Myfyrwyr, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl