Mae Daryl, asesydd dysgu yn y gwaith yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, yn denor gyda Chôr Meibion Froncysyllte sydd wedi ennill gwobrau.

Wedi’u lleoli yn Nyffryn Dyfrdwy, fe wnaethon nhw gyrraedd rhif un yn y siartiau Artist Clasurol a Chyfuniad Clasurol gyda’u halbwm diweddaraf, Voices of the Valley: Echoes.

Fe wnaeth Daryl, o Riwabon, ymddangos hefyd ar fideo YouTube y sengl gyntaf Bring Him Home, gyda’r côr yn perfformio’n rhithiol o’u cartrefi oherwydd pandemig y Coronafeirws.

“Mae’n brofiad hynod o od a swreal ond rydyn ni wrth ein boddau,” meddai Daryl, sydd â dau o blant gyda’i wraig Sarah – Emily a Daniel, sydd yn aelod o Only Boys Aloud.

“Doeddwn i erioed wedi disgwyl y byddwn i’n gallu dweud fy mod i wedi bod ar frig y siartiau, ond fe lwyddon ni ac rydyn ni wedi gwirioni.”

Dywedodd hefyd: “Fe wnaethon ni recordio Echoes cyn Covid ond roedd rhaid i ni ohirio rhyddhau’r albwm, felly roedd y ffaith iddo wneud cystal – yn enwedig wrth guro Katherine Jenkins ac Andrea Bocelli i’r brig! – yn anhygoel ar ôl blwyddyn galed i bawb.”

Yn soprano pan yn fachgen, collodd Daryl ddiddordeb mewn canu pan oedd yn ei arddegau, cyn dechrau arni eto pan soniodd ffrind ei fod wedi ymuno â’r grŵp Froncysyllte.

“Doeddwn i heb ganu ers sawl blwyddyn ond fe es i draw i wrando; roedd fy nhaid wrth ei fodd gyda sŵn côr meibion ac roedd hynny wedi aros gyda mi erioed,” meddai Daryl.

“Dwi wedi bod yno byth ers hynny ac wedi mwynhau pob eiliad, er mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd wrth gwrs.

“Mae gennym ni fwy na 60 o aelodau yn amrywio o 30 i 90 oed, felly mae wedi bod yn amhosibl i ni gyd fod yn yr un ystafell, ond rydyn ni’n gobeithio gallu gwneud hynny’n fuan.

“Fel tenor, rydw i’n un o’r rhai sy’n taro’r nodau uchel, ond doeddwn i erioed wedi meddwl y bydden ni’n cyrraedd mor uchel â hyn – mae’n wych.”

Echoes yw’r chweched albwm i’w ryddhau gan Gôr Meibion Froncysyllte ac mae’n cynnwys detholiad o’r goreuon gan gynnwys She, And So It Goes, The Bandits’ Chorus, Llanfair, A Million Dreams ac O Iesu Mawr.

Bu Kate Muddiman, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Cambria, yn llongyfarch Daryl am ei lwyddiant yn cyrraedd brig y siartiau.

“Rydyn ni wrth ein bodd dros Daryl a holl aelodau Côr Meibion Froncysyllte,” meddai Kate.

“Mae’r albwm yn wych, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed Daryl yn ôl yn canu drwy goridorau Coleg Cambria pan fo’n ddiogel gwneud hynny!”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o newyddion a gwybodaeth gan Goleg Cambria.

Ewch i  www.fronchoir.com i ddysgu rhagor am Gôr Meibion Froncysyllte.

yn ôl