• Dangosodd Jake Dodd, plymwr sy’n dyrnu, fod ganddo ddigon yn y tanc drwy guro un o brif focswyr y wlad.

Fe wnaeth y myfyriwr o Goleg Cambria ailymddangosiad syfrdanol i guro Will Cawley sy’n aelod o Dîm GB ym Mhencampwriaethau Amatur Prydain Fawr yn Sheffield.

Dim ond ers 2016 mae’r gŵr 24 oed o Wrecsam wedi bod yn bocsio, ond mae wedi gwneud cynnydd gwych a chyflawni record o 12-3. Mae ganddo bellach deitlau Cymreig, Tair-Cenedl a Phrydeinig.

Mae ennill yn erbyn Cawley yn golygu y bydd yn cael ei asesu am le yn Nhîm GB, wedi’i ariannu, neu i droi’n broffesiynol yn hwyrach eleni. 

Os caiff ei ddewis byddai Jake ymysg y rhai sy’n ceisio am le yng Ngemau’r Gymanwlad, neu’r Gemau Olympaidd hyd yn oed.

Bydd yn gwneud hyn i gyd wrth gydbwyso ei astudiaethau mewn Gwaith Plymwr a Pheirianneg Nwy yn safle Ffordd y Bers Cambria.

Ni fyddai’r dyrnwr, sy’n 52kg (pwysau pryf), sy’n ystyried Mike Tyson, George Kambosos a Roy Jones Jr ymysg ei arwyr bocsio, wedi gallu dymuno am ddechrau gwell i’w yrfa fel bocsiwr.

“Mae dod mor bell â hyn mewn pedair blynedd yn unig yn anhygoel, mae gen i ddyled fawr i’m hyfforddwyr Clive Doran, Kevin Unsworth a phawb yn Shotton ABC,” meddai Jake.

“Roeddwn i’n arfer bod yn gymnastwr ac yna’n gorffluniwr, ond doeddwn i ddim yn teimlo’n wirioneddol heini nes i mi ddechrau taro’r bag trwm ac ymuno â champfa focsio.

“Rydw i wedi gweithio’n galed ac rydw i’n dechrau elwa ar hynny.”

Dywedodd hefyd: “Roedd ennill yr ornest hon yn erbyn un o’u prif focswyr, ar ôl colli pwynt, yn anhygoel; rydw i’n dal yn llawn cyffro a dwi methu aros i fynd yn ôl i’r cylch.”

Blas cyntaf Jake o’r gêm amatur oedd Pencampwriaethau Cymru i Ddechreuwyr yng Nghaerdydd, lle enillodd ddwy ornest i ddod yn bencampwr.

Daeth troeon ym Mrymbo a Llai â rhagor o fuddugoliaethau iddo, cyn ymuno â chlwb Shotton a Clive – tad yr amatur llwyddiannus a’r bocsiwr proffesiynol Tom Doran – a symud i lefel uwch.

“Bydd y misoedd nesaf yn rhai cyffrous wrth i mi aros i ddarganfod pryd fydda i’n cael fy asesu ac a fyddan nhw’n fy newis ar gyfer Tîm GB,” meddai’r cyn-ddisgybl o Ysgol Clywedog.

“Mae’n gyfle anhygoel, ond beth bynnag fydd y canlyniad, byddaf yn ystyried troi’n broffesiynol yn y pen draw a gweld sut mae pethau’n dod yn eu blaen yn y rhengoedd cyflogedig.”

Ychwanegodd: “Mae cael Gwaith Plymwr a pheirianneg nwy fel crefft wrth gefn yn bwysig iawn i mi hefyd, a hoffwn i ddiolch i Goleg Cambria am eu holl gymorth.

“Mae gen i’r cymwysterau mewn addysg, rŵan rhaid i mi lwyddo yn y cylch bocsio!”

Dywedodd y darlithydd James Borman bod yr holl fyfyrwyr a’r staff yn Ffordd y Bers yn falch o lwyddiannau Jake, gan ychwanegu: “Mae ei weld yn gwneud rhywbeth mae’n ei fwynhau a bod mor llwyddiannus yn anhygoel.

“Mae Jake yn gweithio’r un mor galed yn y dosbarth ag y mae yn yr ystafell ffitrwydd a’r cylch bocsio, felly mae’n haeddu mynd yn ei flaen at bethau gwych.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk 

yn ôl