Cyflwynodd myfyrwyr Drama a Cherddoriaeth Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy berfformiad epig o’r Mighty Quill yn seremoni gyntaf Gwobrau Treftadaeth Cymru yng Nghastell Caerffili.

Ysgrifennwyd y sioe gan Adam a Claire Tranmer a chyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Tim Heeley, y darlithydd a’r cyfansoddwr o Goleg Cambria, a enillodd wobrau.

Creodd Mr Heeley – enillydd Tlws y Cerddor llawn bri yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 – wyth darn wedi’u hysbrydoli gan stori Gerallt Gymro ar gyfer y rhaglen, a gomisiynwyd gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Tim: “Roedd hi’n noson anhygoel ac rydw i falch iawn o berfformiad y myfyrwyr.”

“Roedd bod yng nghanol achlysur mor bwysig ar gyfer Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru yn anrhydedd anferth na fyddwn ni byth yn ei anghofio.”

Dywedodd hefyd: “Ymunodd disgyblion Ysgol Uwchradd Dinbych â’n myfyrwyr ni ar y llwyfan, a gyda’i gilydd fe berfformion nhw gyflwyniad a chaneuon o’r radd flaenaf, gydag animeiddiad gan Ben Davis dawnus.

“Roedd y gynulleidfa wrth ei bodd gyda’r cyflwyniad ac i mi yn bersonol, roedd yn ddiwedd teilwng i flwyddyn wych.”

Wedi’i ariannu gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber, mae Gwobrau Treftadaeth Angel yn dathlu cyfraniad y bobl hynny sy’n gwneud gwahaniaeth i ddiogelu a chynnal hanes a thraddodiadau’r DU, o godi arian ac adfer adeiladau, i sgiliau adeiladu a hyfforddiant.

Dywedodd Pennaeth Dysgu Gydol Oes Cadw, Susan Mason, fod y digwyddiad wedi’i drefnu ar y cyd gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru a llongyfarchodd y myfyrwyr i gyd.

Wrth ystyried taith Gerallt Gymro a’r rhai a fu ynghlwm â’r cynhyrchiad unigryw hwn, dywedodd Claire Tranmer: “Daeth y darn yn ddiolchgarwch am ein diwylliant a’n treftadaeth Gymreig.

“Mae cydweithio â Tim wedi bod yn bleser, ac wrth gwrs diolch o galon i fyfyrwyr Coleg Cambria ac Ysgol Uwchradd Dinbych, a ddaeth â ‘The Mighty Quill’ yn fyw.”

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau Treftadaeth Angel, ewch i’r wefan: https://cbhc.gov.uk/amdanom-ni/gwobrauangeltreftadaethcymru/

yn ôl