• Daeth cewri byd rygbi Cymru at ei gilydd yng Ngholeg Cambria i gefnogi elusen plant flaenllaw

Ymunodd George North a Ryan Jones â’u cyn chwaraewr Sam Warburton, sy’n llysgennad NSPCC, yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy y coleg echnos (nos Fercher).

Rupert Moon cyn fewnwr Cymru, oedd arwerthwr y noson anhygoel hon, gyda’r darlledwr BBC, Jason Mohammad, yn llywyddu’r cyfan, a chodwyd dros £25,000.

Gwrandawodd dros 200 o westeion ar y sesiwn Holi ac Ateb gyda George, Ryan a Sam – cyn gapten Cymru a’r Llewod, y bu’n rhaid iddo ymddeol yn ystod yr haf oherwydd anaf.

Perfformiodd Only Men Aloud eu 12 cân yn anhygoel. Cafwyd pryd tri chwrs, yn cynnwys cynnyrch gorau Cymru, mewn cydweithrediad â’r prif gogydd Gareth Stevenson, Pale Hall, a chyn fyfyrwyr Cambria.

Gan ddiolch i Cambria am ei gefnogaeth gadarn i’r elusen yn 2018, ymunodd Alan Peterson, cadeirydd Bwrdd Apeliadau NSPCC Cymru, â Sam wrth roi teyrnged i’r coleg.

Dywedodd: “Rydyn ni’n ddiolchgar i Sam am gymryd yr amser i ddod i’r cinio hwn heno a dangos ei gefnogaeth barhaus i’r NSPCC – sy’n ymladd dros bob plentyn yng Nghymru a thu hwnt i hynny – fel ei brif elusen yn ei flwyddyn dysteb.

“Gyda chymorth sêr Cymru George North a Ryan Jones, mae’n addas iawn fod y noson wedi cael ei chynnal yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yng Ngholeg Cambria. Mae’r coleg yn gefnogwr enfawr i’r elusen hefyd a’i gwaith gwych yn cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel.”

Ymhlith y nifer o fusnesau a gyfrannodd wobrau hael i’r arwerthiant a chefnogi’r digwyddiad, roedd Wynne Construction – a adeiladodd y cyfleuster £15 miliwn trawiadol – Moneypenny, Green Valley Solutions, Parc Pendine, Jones Brothers Civil Engineering, Ifor Williams Trailers, Redrow, Peterson Family, Chetwood , Pochin Goodman, Archwood Group, Wightmans, Cadnant Planning, Hays Travel, Barclays a Tesni Home.

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria fod y digwyddiad codi arian ysblennydd wedi bod yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn.

“Roedd hi’n fraint cael croesawu rhai o’r chwaraewyr rygbi gorau a welodd Cymru erioed i’r coleg.

“Roedd hi’n noson ddiddorol a difyr a hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth iddi, gan gynnwys ein gwŷr gwadd a’r llu o fusnesau am ein cefnogi. Diolch hefyd, fel bob amser, i’m cydweithwyr anhygoel am drefnu’r cyfan.

“Yn bwysicaf oll, casglwyd dros £25,000 at y NSPCC, ac mae hynny’n hollol ryfeddol.”

Dywedodd hefyd: “Roedd hi’n wych cael Sam yn ôl gyda ni, mae’n gefnogwr mawr i Cambria ac yn llysgennad i’r NSPCC, felly gyda’n gilydd, rydyn ni’n amlwg yn hynod o falch o lwyddiant digamsyniol y digwyddiad.”

Mae Coleg Cambria wedi bod yn codi arian ar gyfer y NSPCC drwy gydol 2018 trwy gyfres o weithgareddau a heriau, yn enwedig taith gerdded 48 milltir Mr Jones trwy dair sir mewn 14 awr gyda’i wraig Julia.

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau addysg bellach, addysg uwch a chyrsiau dysgu yn y gwaith yng Ngholeg Cambria.

yn ôl