Bu Gavin Taylor, ein cyn-fyfyriwr, yn astudio Gwneuthuro a Weldio yng Ngholeg Cambria rhwng 1999 a 2003, ac mae rŵan yn rhedeg ei fusnes dronau masnachol llwyddiannus ei hun o’r enw Dragonflight Drones.

Penderfynodd Gavin ddechrau ei fusnes ar ôl iddo weld potensial defnyddio technoleg newydd ochr yn ochr â’r hyn roedd o wedi’i ddysgu yn y coleg. Mae rŵan yn darparu gwasanaeth i’w gleientiaid sy’n lleihau costau, amser a risgiau diogelwch trwy weithredu sgiliau hen â’r newydd.

Gyda’r dechnoleg hon, gall y diwydiannau adeiladu fonitro adroddiadau datblygiadau gydag adroddiadau amser real. Gall y diwydiannau peirianneg archwilio ardaloedd sy’n anodd eu cyrchu gan ddefnyddio llai o amser a llai o arian. Mae yno hefyd nifer o declynnau eraill y gellid eu defnyddio.

Dywedodd Gavin, “Fe wnes i fwynhau fy amser yn y coleg, ac roedd yn gyffrous. Rydw i wedi cyflawni’r cymwysterau a meithrin y wybodaeth rydw i’w hangen i ddilyn gyrfa mewn Peirianneg.”

yn ôl