Lansiodd Coleg Cambria gynllun athletau cymunedol newydd yn ddiweddar i helpu plant ysgolion cynradd lleol i fwynhau athletau fel rhan o’u diwrnod ysgol ac fel gweithgaredd ar ôl ysgol.

Daeth dros 60 o blant Ysgol Bryn Deva, Cei Conna i’r coleg i fwynhau sesiwn o weithgareddau rhedeg, neidio a thaflu llawn hwyl a gafodd eu cyflwyno gan fyfyrwyr chwaraeon lefel 2.

Mae’r myfyrwyr Chwaraeon lefel 2 a 3 hefyd wedi arwain sesiynau Athletau Iau ar gyfer plant 5 – 9 oed yn y Ganolfan Athletau. Cynhelir y sesiynau hyn o 6pm tan 7pm ar nos Lun am £4 y sesiwn a sesiwn amlchwaraeon am ddim, o 6pm tan 7pm ar nos Fercher, ond mae angen cyfraniadau wythnosol i Ambiwlans Awyr Cymru. Ariennir y sesiwn amlchwaraeon gan ‘GwirVol’, partneriaeth o sefydliadau yng Nghymru sy’n cynrychioli ac yn hyrwyddo gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc trwy ei brosiectau i gyd.

Dywedodd y myfyriwr chwaraeon, Jacob Brown, o’r Fflint, sy’n helpu i gyflwyno’r rhaglenni:

“Mae’n gymaint o hwyl hyfforddi’r plant ac mae’n fy helpu i ddatblygu fy sgiliau hyfforddi hefyd.”

Dywedodd Donna Welsh, ein Swyddog Rhaglen Chwaraeon yng Ngholeg Cambria:

“Rydyn ni’n gweld cynnydd mawr mewn hyder a sgiliau hyfforddi’r myfyrwyr. Mae gennym ni Strategaeth Cambria Heini, ac rydyn ni’n ceisio cysylltu â’r gymuned o hynny, er mwyn cael pobl yn heini. Mae hyn yn ddechrau gwych i’n gweledigaeth.

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener