• Cymeradwyaeth

Travel-Tourism-team-testimontial-768x576

Cymeradwyaeth y Tîm Teithio a Thwristiaeth

Cynrychiolodd ein tîm o’r Adran Deithio a Thwristiaeth, Goleg Cambria mewn Cystadleuaeth Fenter Genedlaethol a dod yn 3ydd! Roedd y profiad cyfan yn wych: staff gwych a llety gwych – cawsom ofal mawr. Roeddem wrth ein bodd ac rydyn ni eisiau cymryd rhan mewn rhywbeth tebyg eto (mae’n wych i’w gynnwys ar ein CVs hefyd!).

DARCY DAVIES-WILLIAMS, MARTHA HUGHES, JAMIE EDWARDS, RHIAN PAINE AND HELENE PESIKA


Business-team-testimontial-768x576 (1)

Cymeradwyaeth y Tîm Busnes

“Roedd cymryd rhan mewn cystadleuaeth genedlaethol yn brofiad anhygoel. Mi ddysgais i gymaint am fyd busnes ac rydw i’n credu ei fod wedi helpu i greu llawer iawn o gyfleoedd i mi yn y dyfodol” (Jessica Davies)

JESSICA = AIL O’R CHWITH . Tîm BUSNES IÂL YN CIPIO’R WOBR GYNTAF YNG NGHYSTADLEUAETH SGILIAU CYMRU (MENTER)


Gwybodaeth Ychwanegol

I gael rhagor o wybodaeth am fentergarwch ac entrepreneuriaeth yng Ngholeg Cambria neu HWB IE y Gogledd Ddwyrain, cysylltwch â:

Rona Griffiths
Rheolwr Mentergarwch / WorldSkills
Coleg Cambria
Ffordd Celstryn
Cei Connah
Sir y Fflint
CH5 4BR
Rhif ffôn: 0300 30 30 007 estyniad 4333
E-bost: rona.griffiths@cambria.ac.uk

Lynn Williams
Darlithydd Mentergarwch
Coleg Cambria
Ffordd Celstryn
Cei Connah
Sir y Fflint
CH5 4BR
Rhif ffôn: 0300 30 30 007 estyniad 4399
E-bost: lynn.williams@cambria.ac.uk
Coronafeirws Newydd (COVID-19) - Diweddariad i Fyfyrwyr, Rhieni a GwarcheidwaidDarganfod Rhagor