• CYFLAWNODD myfyrwyr eu nod o gynorthwyo’r gymuned mewn partneriaeth â chlwb pêl-droed Gogledd Cymru

Mae pobl ifanc ar yr ail Academi Hyfforddeiaeth Adeiladu yng Ngholeg Cambria wedi bod yn brysur yn adnewyddu cyfleusterau Clwb Pêl-droed Rhuthun.

Mae’r dysgwyr 16 i 18 oed yn cymryd rhan mewn cynllun chwe wythnos – a sefydlwyd gan Wynne Construction, Bodelwyddan – i ddatblygu eu medrau adeiladu sylfaenol a chynorthwyo’r tîm wrth iddynt wneud gwelliannau oddi ar y maes chwarae ei hun i adeilad y clwb a’r tiroedd.

Dywedodd Nicola Gaughran, Rheolwr Gweithrediadau’r Academi, fod y coleg bob amser yn ceisio rhoi rhywbeth yn ôl i sefydliadau yng ngogledd ddwyrain Cymru.

“Dyma’r ail flwyddyn i ni gynnal y rhaglen hon ar y cyd â Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru, CiTB a chwmnïau adeiladu lleol,” dywedodd Nicola.

“Roedd yn llwyddiant ysgubol y llynedd, gyda 80% o’r dysgwyr yn mynd ymlaen i gael swyddi yn y diwydiant, ac mi gawson nhw gyfle i wella eu sgiliau a’u datblygiad personol eu hunain.”

Dywedodd hefyd: “Mae’r cyfle hwn yn CPD Rhuthun yn eu paratoi ar gyfer eu lleoliadau gwaith gyda chwmnïau adeiladu lleol, a gobeithio y bydd hynny’n arwain at gyflogaeth.

“Rydyn ni wedi mwynhau gweithio gyda’r clwb, ac rydyn ni’n falch o allu eu helpu i wella eu cyfleusterau ar gyfer chwaraewyr, hyfforddwyr a’r cefnogwyr.”

Mae Wynne Construction yn gweithio’n agos gyda nifer o sefydliadau ledled Gogledd Cymru ac mae’n arwain gyda rhai o’r prosiectau adeiladu mwyaf yn y rhanbarth, gan gynnwys ailddatblygu Hosbis St Kentigern, Llanelwy, a chynllun gwerth £20 miliwn i adnewyddu safle Iâl, Coleg Cambria yn Wrecsam.

Dywedodd Alison Hourihane, Rheolwr Busnes a Datblygu Cymunedol y cwmni: “Gan weithio’n agos gyda Chyngor Sir Ddinbych i adeiladu ysgolion newydd yn Rhuthun a’r pentrefi cyfagos, rydyn ni bob amser yn awyddus i gefnogi cynlluniau cymunedol lleol.

“Roedd CPD Rhuthun wrthi yn adnewyddu eu hadeilad clwb a’u tiroedd ac yn chwilio am help.

“Roedd hi’n wych cael rhoi gwybod iddyn nhw am Raglen Hyfforddeiaeth Coleg Cambria, lle mae myfyrwyr yn cael dysgu yn y gwaith a meithrin sgiliau gwerthfawr, ac mae adeilad y clwb bellach yn edrych yn wych.”

I gael rhagor o fanylion, anfonwch e-bost at: constructiontraineeships@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01978 267472. Ewch i’n gwefan www.cambria.ac.uk

yn ôl