Yn ddiweddar, cynhaliwyd y gystadleuaeth Seicoleg Fforensig Sgiliau Cymru cyntaf yng Nghymru ar safle Iâl Coleg Cambria.  

Roedd myfyrwyr adeiladu Ffordd y Bers wedi adeiladu setiau’r ‘troseddau’. Yn ystod y gystadleuaeth, roedd gofyn i’r cystadleuwyr weithio mewn parau i ddatrys un achos o ladrata ac un achos o lofruddiaeth mewn 90 munud. Roedd yr wyth myfyriwr Gwasanaethau Cyhoeddus y coleg a’r pedwar myfyriwr o Goleg Sir Gâr i gyd yn gwisgo siwt corff llawn, masgiau a menig nitril i gasglu deunyddiau a chofnodi tystiolaeth.

Dywedodd un cystadleuydd o Goleg Cambria: “Dyma’r tro cyntaf i fi wneud unrhyw beth o’r fath, ond dwi’n teimlo fy mod i wedi dysgu llawer am wyddoniaeth fforensig yn barod. Mae’r gystadleuaeth wedi meithrin fy niddordeb yn y maes.”

Dywedodd cystadleuydd arall: “Doeddwn i ddim yn sylweddoli’r manylder sydd yng ngwaith fforensig, tan i mi gymryd rhan yn yr her hon. Roedd y profiad wedi achosi i mi ystyried y gwaith sydd rhaid ei wneud i osgoi halogi’r dystiolaeth, felly roeddwn i’n gwisgo dau bar o fenig yn hytrach nag un yn unig.”

Ar ôl diwrnod o gystadlu brwd, enillodd dysgwyr Coleg Cambria y wobr gyntaf a’r ail wobr, ac enillodd Coleg Sir Gâr y drydedd wobr.

Dywedodd Rona Griffiths, Dirprwy Gyfarwyddwr Profiad Dysgwyr a Mentergarwch:

“Roedd y gystadleuaeth yn llwyddiant ysgubol, ac roedd y myfyrwyr wedi mwynhau’n fawr. Roedden ni’n falch bod her Sgiliau Fforensig cyntaf Cymru wedi cael ei chynnal yma yng Ngholeg Cambria. Mae’r coleg yn gobeithio ehangu’r gystadleuaeth ymhellach flwyddyn nesaf a chael rhagor o fyfyrwyr i gymryd rhan.”

yn ôl