Mae Coleg Cambria ac adran Celf a Dylunio Ysgol y Grango wedi bod yn cydweithio er mwyn codi safonau TGAU ar gyfer disgyblion sy’n ymgymryd â Chelf neu Ffotograffiaeth Ddigidol.

Mae’r rhaglen fentora wedi bod yn llwyddiant ysgubol gan fod pob disgybl wedi gwella o un radd TGAU o leiaf. Yn dilyn llwyddiant y rhaglen y llynedd, roedd hi’n fraint gan Ysgol Grango gael eu gwahodd eto i’r coleg eleni gyda 24 o ddisgyblion.

Yn ystod y bartneriaeth, bydd myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 3 Coleg Cambria yn cael y cyfle i ddefnyddio’r sgiliau maen nhw wedi eu meithrin i annog y dysgwyr TGAU Blwyddyn 11 Celf a Dylunio / Ffotograffiaeth Ddigidol fel rhan o’u cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Byddan nhw’n darparu cymorth, ac yn datblygu a meithrin gallu creadigol y disgyblion i wella eu gradd TGAU.

Roedd Mr Garthwaite, Pennaeth, Miss Jones, Pennaeth Adran Celf a Dylunio, a disgyblion Celf a Dylunio TGAU Ysgol y Grango yn ddiolchgar am y cyfle i’r disgyblion herio eu hunain y tu hwnt i’r rhaglen weithgareddau arloesol sydd yn cael ei chynnig yn barod yn yr ystafell ddosbarth.

“Hoffem ddiolch i staff a myfyrwyr Coleg Cambria am eu holl gymorth ac rydyn ni’n edrych ymlaen at raglen lwyddiannus arall.”

Dywedodd Luci Melegari, Dirprwy Gyfarwyddwr Celf a Dylunio a’r Celfyddydau Dramatig:

“Mae Coleg Cambria yn falch o gefnogi’r fenter hon eto eleni, gan ei fod yn brosiect gwerth chweil i bawb sy’n cymryd rhan.”

yn ôl