Wedi’i Ddiweddaru Ddiwethaf: 04/06/2020

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 3/6/2020, y gallai colegau AB ailagor o’r 15fed o Fehefin. Eu bwriad yw agor colegau ledled Cymru ar gyfer myfyrwyr sydd angen asesiadau wyneb yn wyneb ar ddiwedd eu cwrs a myfyrwyr mwyaf agored i niwed.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym ar hyn o bryd yn gweithio trwy’r protocolau a ddarparwyd gan y Llywodraeth i asesu sut a phryd y gallwn agor yn ddiogel. Ni fyddwn yn agor ar y 15fed o Fehefin, ond byddwn yn agor cyn gynted ag y bydd gennym gynlluniau manwl ac asesiadau risg mewn lle ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd angen mynychu. Gallai’r broses hon gymryd ychydig o wythnosau gan mai ein prif flaenoriaeth yw iechyd a diogelwch ein staff a’n myfyrwyr.

Bydd y Coleg yn cysylltu â’r dysgwyr hynny sydd angen mynychu’r Coleg cyn gynted â phosibl.

Parhewch i wirio gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol y Coleg am y cyfathrebiadau swyddogol gan y Coleg.

Gwybodaeth arall

 

Dyfarnu Cymwysterau Galwedigaethol / Technegol Haf 2020

Dyfarnu Cymwysterau Galwedigaethol / Technegol Haf 2020

Dyfarnu TGAU a Chymwysterau Safon Uwch Haf 2020

Dyfarnu TGAU a Chymwysterau Safon Uwch Haf 2020

Mae’r Coleg yn gwneud popeth y gall i ddarparu cefnogaeth ar gyfer gweithwyr allweddol a gwasanaethau hanfodol.

Clwb Plant Heini 

Dylai unrhyw weithwyr allweddol hanfodol gyda phlant 5-14 oed gysylltu ag ysgol eu plentyn yn y lle cyntaf. Os na all yr ysgolion gymryd y plant oherwydd bod gormod o bobl yno, anfonwch e-bost at: activekidsclub@cambria.ac.uk.

Meithrinfa Toybox

Mae Meithrinfa Toybox hefyd ar gael ar gyfer gweithwyr allweddol hanfodol i blant rhwng 3 mis a 5 oed. I gael rhagor o wybodaeth ac i weld a oes lle ar gael, anfonwch e-bost at: toybox@cambria.ac.uk.