h

Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai

Pwy bynnag ydych chi a beth bynnag yw eich uchelgais, bydd dilyn cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngholeg Cambria yn gallu mynd â chi ar y llwybr yrfa iawn i yrfa werth chweil, i sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial. O lefel Mynediad i Lefel 4, cewch gyfle i feithrin y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i gael swydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

Talk to someone or apply online 0300 30 30 007 Email us Apply now

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain.

 • Swyddog Heddlu

  Swyddog Heddlu

  Earn up to £46,283 Per annum

 • Swyddog y Gwasanaeth Tân

  Swyddog y Gwasanaeth Tân

  Earn up to £40,038 Per annum

 • Swyddog Prawf

  Swyddog Prawf

  Earn up to £41,470 Per annum