GLANNAU DYFRDWY AC IÂL

GLANNAU DYFRDWY AC IÂL

Pwy bynnag ydych chi a beth bynnag yw eich uchelgais, bydd dilyn cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngholeg Cambria yn gallu mynd â chi ar y llwybr iawn i yrfa werth chweil yn gwneud swydd rydych chi wrth ei bodd yn ei gwneud i sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial. O lefel Mynediad i Lefel 5, cewch gyfle i feithrin y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i gael swydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai.

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau
 • Swyddog Heddlu

  Swyddog Heddlu

  Earn up to £46,283 Per annum

 • Swyddog y Gwasanaeth Tân

  Swyddog y Gwasanaeth Tân

  Earn up to £40,038 Per annum

 • Swyddog Prawf

  Swyddog Prawf

  Earn up to £41,470 Per annum