h

Chwaraeon

Os ydych chi o ddifri ynghylch chwaraeon, yna bydd cwrs yng Ngholeg Cambria yn eich gweddu i’r dim. Lle bynnag y byddwch yn gweld eich dyfodol un y diwydiant chwaraeon, mae gennym y cwrs iawn i chi. Rydym yn cynnig cyrsiau o Lefel Mynediad hyd at Lefel 4, a byddwn yn sicrhau eich bod yn meithrin y sgiliau gwahanol a’r wybodaeth angenrheidiol i’ch galluogi chi i symud ymlaen yn llwyddiannus yn y maes gwaith cyffrous a gwerth chweil hwn.

Byddwch yn cael defnyddio rhai o’r cyfleusterau gorau yng Nghymru gan gynnwys Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru.

Talk to someone or apply online 0300 30 30 007 Email us Apply now

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain.

 • Hyfforddwr Chwaraeon

  Hyfforddwr Chwaraeon

  Earn up to £34,539 Per annum

 • Rheolwr Hamdden

  Rheolwr Hamdden

  Earn up to £46,217 Per annum

 • Hyfforddwr Ffitrwydd

  Hyfforddwr Ffitrwydd

  Earn up to £33,655 Per annum