h

Chwaraeon

Os ydych chi o ddifri ynghylch chwaraeon, yna bydd cwrs yng Ngholeg Cambria yn eich gweddu i’r dim. Lle bynnag y byddwch yn gweld eich dyfodol un y diwydiant chwaraeon, mae gennym y cwrs iawn i chi. Rydym yn cynnig cyrsiau o Lefel Mynediad hyd at Lefel 4, a byddwn yn sicrhau eich bod yn meithrin y sgiliau gwahanol a’r wybodaeth angenrheidiol i’ch galluogi chi i symud ymlaen yn llwyddiannus yn y maes gwaith cyffrous a gwerth chweil hwn.

Byddwch yn cael defnyddio rhai o’r cyfleusterau gorau yng Nghymru gan gynnwys Canolfan Athletau Dan Do Gogledd Cymru.

 • Maes pwnc
 • Lleoliad
 • Cymhwyster
 • Rhan/Llawn

Ar GaelCyrsiau

Llwytho canlyniadau

O'r Coleg i'ch Gyrfa

Defnyddiwch Career Coach i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich gyrfa ddelfrydol ac i ble y gall y cyrsiau eich arwain.

 • Hyfforddwr Chwaraeon

  Hyfforddwr Chwaraeon

  Earn up to £34,539 Per annum

 • Rheolwr Hamdden

  Rheolwr Hamdden

  Earn up to £46,217 Per annum

 • Hyfforddwr Ffitrwydd

  Hyfforddwr Ffitrwydd

  Earn up to £33,655 Per annum